آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس د رپارس ایمن لاریچه با هدف یک پارچه سازی اطلاعات و تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان جهت خدمات بیشتر به مشتریان در زمستان 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت.

پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در ایمن حفاظ آقای درب ضدسرقت ایران

شرکت فرادیس با پیاده سازی نرم افزار CRM در پارس ایمن لاریچه، این مجموعه را در رسیدن به اهداف خود همراهی می‌کند.

پارس ایمن لاریچه با بهره گیری از نیروهای با تجربه و مهندسین و تکنسین های بخش های مختلف اعم از فلزکاری و رنگ و برق و استفاده از اصول مهندسی و دستور العمل ها و توصیه های شرکت های معتبر سازنده ملزومات برق در هر چه بهتر شدن کیفیت دستگاه های تولید شده و به روز رسانی در هر مقطع زمانی فعالیت نموده است. و این شرکت دارای گواهینامه های بین الملی ISO 9001:2015طراحی تابلوها به گونه ای انجام شده است که برای قسمتهای مختلف فضای مناسبی در نظر گرفته شده است (Cable Compartment , Bus bar Compartment) .

  • نماینده CRM در پارس ایمن لاریچه : آقای مهندس مجتبی لاریچه

  • مدیر عامل: آقای مهندس مجتبی لاریچه

اهداف پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس : یک پارچه سازی اطلاعات و تکمیل بانک اطلاعاتی مشتریان جهت خدمات بیشتر به مشتریان.

نقاط قوت: اهمیت قائل شدن برای مشتریان و ارائه خدمات بهتر به مشتریان.

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم؟

نرم افزار CRM فرادیس در جذب مشتری جدید و نگه داشتن مشتری قبلی به کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم