آموزش و پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس در شرکت بست آسا آژیر با جذب و حفظ عاملیت فروش در بهار 1400 توسط تیم استقرار نرم افزار CRM فرادیس صورت گرفت.

شرکت فرادیس با پیاده سازی نرم افزار CRM در شرکت بست آسا آژیر، این مجموعه را در رسیدن به اهداف خود همراهی می‌کند.

 اهداف اصلی شرکت بست آسا آژیر استفاده از سیستم حفاظتی مطمئن با هدف حذف خطا و استفاده مستمر بوده است.

همواره به دنبال آن بوده اند کیفیت محصولاتشان را به یکی از نقاط قوتشان تبدیل کنند.

در این راستا تلاشگرانه و مصمم آزمودند و آموختند و دستاوردهای آن را به اشتراک گذاشته اند.

اکثر محصولات آسا از مزیتی خاص برخوردار هستند.

دارای نوعی متمایز که می‌توانند ارزش ویژه‌ای برای مصرف کننده ایجاد کند.

آسا در مجموعه اخلاق محور، ارزش مدار، توسعه طلب و با نگرش برد-برد تاسیس شده است.

  • نماینده CRM در شرکت فنی مهندسی بست آسا آژیر: آقای مهندس خانی

  • مدیر عامل: آقای مهندس عزیزالله پورسپاسی

اهداف پیاده سازی نرم افزار CRM فرادیس  : جذب و حفظ عاملیت فروش

نقاط قوت: پشتیبانی 24 ساعته به عاملیت فروش

امید قربانزاده پیاده ساز نرم افزار CRM فرادیس

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم؟

نرم افزار CRM فرادیس در جذب مشتری جدید و نگه داشتن مشتری قبلی به کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم