اینفوگرافی چرا داشتن نرم افزار CRM مهم است

اینفوگرافی چرا داشتن نرم افزار CRM مهم است ؟

  • نرم افزار CRM مهمترین منبع اطلاعاتی از مشتریان شماست

  • نرم افزار CRM امکان ایجاد ارتباط فرد به فرد حتی با میلیون ها مشتری را فراهم می کند

  • نرم افزار CRM باعث افزایش میزان وفاداری مشتریان به سازمان می گردد

  • نرم افزار باعث کاهش هزینه های بازاریابی و فروش می گردد

  • نرم افزار CRM مهمترین دارایی بخش فروش ، بازاریابی و خدمات پس از فروش است .

  • نرم افزار CRM شرایطی را فراهم می نماید تا مشتریان ترغیب به خرید مجدد گردند.

  • نرم افزار CRM باعث کاهش شکایات و افزایش رضایت مندی مشتریان می گردد.