برای تهیه بکاپ (نسخه پشتیبان) از نرم افزار CRM فرادیس به منو تنظیمات، عمومی، پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات می روید که در آن قسمت پشتیبان گیری از نرم افزار CRM شامل دو مرحله می باشد.

مرحله اول) پشتیبان گیری از دیتابیس می باشد، که شما جهت گرفتن پشتیبان از سیستم خودتان، روی دکمه ‘پشتیبان گیری از دیتابیس’ کلیک نمایید و چند لحظه صبر نمایید، تا لینک دانلود نمایش داده شود. فایل پشتیبان را دانلود نموده و در محلی امن نگهداری نمایید.

مرحله دوم) پشتیبان گیری از فایلها جهت گرفتن پشتیبان از فایلها می باشد، با کلیک بر روی دکمه ‘پشتیبان گیری از فایلها’ چند لحظه صبر نمایید تا لینک دانلود نمایش داده شود. فایل پشتیبان را دانلود نموده و در محلی امن نگهداری نمایید. هنگام بازیابی نیز به ترتیب همان فایلها را انتخاب کرده و بازیابی را انجام می دهید، ابتدا بازیابی دیتابیس سپس فایلها را انجام دهید.

پشتیبان-گیری