جهت اینکه کاربران نرم افزار CRM فرادیس را فعال یا غیرفعال باید به منو کاربران رفته و لیست کاربران را انتخاب نمایید. شما با برداشتن تیک کنار کاربر و زدن دکمه ثبت، کاربر را غیر فعال می‌نمایید.

کاربران غیرفعال به رنگ قرمز در لیست کاربران نمایش داده می‌شوند. درصورت فعال کردن مجدد کاربر تیک کنار کاربر را انتخاب و دکمه ثبت را بزنید.

کاربر مجددأ فعال و می‌تواند به فعالیت خود در نرم افزار CRM فرادیس ادامه بدهد.