جهت اینکه مشتریان یک استان را به یک کاربر در نرم افزار CRM فرادیس واگذار باید منو لیست اشخاص را انتخاب نمایید. سپس منطقه یا استان موردنظر انتخاب کنید.

در این قسمت کلیه مشتریانی که در آن منطقه یا استان هستند به شما نشان داده می‌شود.  آنها را انتخاب و دکمه واگذاری را بزنید.

هنگامی که واگذاری را می‌زنید کادری برای شما باز می‌شود که به شما اخطار می‌دهد. این عملیات غیر قابل بازگشت می‌باشد و قبل از انجام واگذاری از نرم افزار پشتیبان گیری نمایید.

(در قسمت پایین نحوه پشتیبان گیری توضیح داده شده است.)

در همان پنجره باز شده مسئول یا مسئولین مورد نظر را انتخاب نمایید.

در پایین پنجره دو گزینه دیگر نیز داریم که آیا کلیه پرونده ها و وظایف را می‌خواهید انتقال دهید یا خیر.

پس از انتخاب گزینه مورد نظر عملیات واگذاری مشتریان یک استان به یک کاربر در نرم افزار CRM فرادیس انجام می‌گیرد.

همچنین می‌توانید مشتریانی با یک فعالیت خاص را به هر کدام از کاربرانی که تمایل دارید واگذار یا شریک شوید.

برای تهیه بکاپ نرم افزار CRM فرادیس باید به منو تنظیمات، عمومی، پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات بروید.

تهیه بکاپ نرم افزار CRM فرادیس شامل دو مرحله می‌باشد.

مرحله اول)پشتیبان گیری از دیتابیس می‌باشد. شما جهت گرفتن پشتیبان از سیستم خودتان، روی دکمه ‘پشتیبان گیری از دیتابیس’ کلیک نمایید. چند لحظه صبر نمایید، تا لینک دانلود نمایش داده شود. فایل پشتیبان را دانلود نموده و در محلی امن نگهداری نمایید.

مرحله دوم)پشتیبان گیری از فایلها جهت گرفتن پشتیبان از فایلها می باشد. با کلیک بر روی دکمه ‘پشتیبان گیری از فایلها’ چند لحظه صبر نمایید تا لینک دانلود نمایش داده شود. فایل پشتیبان را دانلود نموده و در محلی امن نگهداری نمایید. هنگام بازیابی نیز به ترتیب همان فایلها را انتخاب کرده و بازیابی را انجام می دهید. ابتدا بازیابی دیتابیس سپس فایلها را انجام دهید.