در قسمت اشخاص، لیست اشخاص فراموش شده را انتخاب می نمایید، و در پایین قسمت جستجوی پیشرفته لیست اشخاصی که در 60 روز گذشته هیچ مراوده ای با ما نداشته اند را انتخاب می نمایید، و سیستم به شما کلیه مشتریانی که در دو ماه گذشته با آنها هیچ مراوده ای نداشته اید را نمایش می دهد. در همان قسمت شما می توانید، تعداد روز را به دلخواه هر تعداد روزی که مد نظرتان هست قرار بدهید و در کنار آن گزینه های پیش فاکتور و پرونده نیز قرار دارد که بسته به نیاز، هر گزارشی را که نیاز دارید می توانید در آن قسمت به صورت دستی انتخاب نمایید.

اشخاص-فراموش-شده