نرم افزار CRM مایکروسافت یکی از نرم افزارهای معروف در دنیا است که در سال ۲۰۰۱ تنها با ۱۰ نفر پرسنل در شرکت بزرگ مایکروسافت تولید شد و امروز بخش بزرگی از بازار نرم افزار CRM در اختیار دارد