شرکت شعاع پنجره
تولید کننده پنجره دوجداره
مدیر عامل :آقای علیرضا ابن الرضا
آدرس : تهران
افتخار همکاری از سال 1390
نرم افزار CRM فرادیس