طراحی پرسیاه) 1390 )، یاران مهر) 1393 )، آژانس تبلیغاتی کیامهر) 1394 )، ارس گرافیک) 1394 )، نشر پرتو) 1395 )، سامان چاپ) 1395 )کارتن سازی سلامت ) 1396 )، چاپ و بسته بندی نگارستان) 1397 )،کانون تبلیغاتی یزد امروز) 1397 )، چاپ میرنگار) 1398 ) چاپ مهراد) 1399 )بازرگانی آهن ) 7 عدد)استیل قهرمان ) 1394 )،اصفهان آهن)بازرگانی آهن- 1398 )، فولاد گستر حداد) 1399 )، شرکت ستکو) 1399 )، شرکت سام گستر دقیق) 1399 )، شرکت فولاد با م) 1399 )، شرکت فولاد داتیس ) 1399 )درب و پنجره) 51 عدد) هورام سازه پارسیان) 1390 )، همگام صنعت) 1390

(استیل قهرمان ) 1394 (،اصفهان آهن)بازرگانی آهن- 1398 (، فولاد گستر حداد) 1399 (، شرکت ستکو) 1399 (، شرکت سام گستردقیق) 1399 (، شرکت فولاد با م) 1399 (، شرکت فولاد داتیس ) 1399 (

هورام سازه پارسیان) 1390 (، همگام صنعت) 1390 (، شعاع پنجره) 1390 (، صدرا ابزار پارسیان) 1391 (،آذین اندیشه البرز وینسان) 1391 (،کسری) 1391 (،پارس آمود) 1391 (،پنجره عایق پیمان) 1391 (، جم پارسه لیان) 1391 (، البرز پلیمر) 1392 (،پی تا بام سپاهان) 1392 (،کاج گروپ) 1392 (،ایمن سازان ایساتیس اردکان) 1392 (، پنجره سازان نوین کیمیا توس) 1392 (، پنجره پارمیس) 1392 (، پارس آروین اسپادانا) 1392 (،میراب پروفیل) 1392 (،کوثرآسمانیان) 1393 (،کیا پنجره) 1393 (،گروه صنعتی ژوبین) 1393 (،بین الملی همان ساخت ایران زمین بهساز) 1393 (، آسمان پنجره) 1394 (، وین ست) 1394 (، آلومجام) 1394 (، آذین نمای ایرانیان) 1394 (، برنا صنعت پاسارگاد) 1395 (، آق پروفیل گلستان) 1395 (، پارسیان فن آور) 1395 (، پاسارگاد پنجره رفسنجان) 1395 (،صنایع آلومینیوم هوشیار) 1395 (،بازرگانی عابد)یراق آلات 1395 (، المان سازه) 1396 (، پروفیل کاتیا) 1396 (، طهران پنجره) 1396 (، آناشید) 1396 (، پروفیلدیوا) 1396 (، نوین سازان مهر) 1397 (، پنجره پارمیس) 1397 (، گروه صنعتی آمی تیس) 1397 (، پنجره دوجداره کیل کین) 1397 (، پنجره دوجداره باران) 1398 ( -آرپان) 1398 (-پنجره هلیل) 1398 (- آترین) 1398 (- شرکت ویستا) 1398 (،شرکت آریا پنجره) 1398 (- شرکت امین پنجره) 1398 (- گلدن وین) 1399 ( – دوجداره
نیک) 1399 (،اخترپلاست سپاهان) 1399 (، گروه صنعتي دقت سازه) 1399 (، کارگاه تولیدی برزن) 99 (،سخت افزار و شبکه – نرم افزار و دوربین مدار بسته ) 30 عدد( شبکه پرداز) 1390 (،مرکز پشتیبانی انفورماتیک

شبکه پرداز) 1390 (،مرکز پشتیبانی انفورماتیک ایران) 1391 (، پانته آ) 1391 (، سناکو ) 1393 (،ایمن توسعه فرادید) 1394 (، حکمت رایانه) 1394 (، ایده پردازان آریک زاگرس) 1394 (، شاه راه داده پارسیان) 1395 (، آرتا فناوران شرق) 1395 (، اندیشه گستران) 1395 (، شرکت آریسا) 1395 ( ، گروه تخت جمشید) 1396 (، ایده پردازان پارسی رادشید) 1396 (، آرمان الکترونیک پاسارگاد) 1396 (، ارتباطات هیوا) 1396 (،هوشمندسازی اصفهان نوین) 1396 (، سیستم های حفاظتی رایکا) 1397 (، نرم افزار آفرین سپاهان) 1397 (، کیمیا شبکه) 1397 (، پشتیبان امین نقش جهان) 1397 (،معین کامپیوتر) 1398 (، شرکت بارمان اتوماسیون صنعت) 1398 (، همراهان نور شبکه) 1399 (، چاوش پرداز) 1399 (، الکترونیک برتر) 1399 (، وینا شبکه) 99 (صنایع ارتباطی پایا) 1398 (، ناظران هوشمند) 1399 (، فردان الکترونیک) 1399 (، امنیت گستر) 99 (، هوش گستر آرکا) 99 (