بله، شما می توانید مشتریان یک استان یا منطقه یا همچنین مشتریانی با یک فعالیت خاص را به هر کدام از کاربرانی که تمایل دارید منتقل کنید و یا اینکه با شخص یا اشخاص دیگر شریک نمایید، تنها کافی است به لیست اشخاص رفته، و منطقه مورد نظر خود را انتخاب کنید و کلید جستجو را بزنید، در این قسمت کلیه مشتریانی که در آن منطقه یا استان هستند به شما نشان داده می شود و شما با انتخاب آنها می توانید میتوانید به قسمت واگذاری رفته و گزینه واگذاری را بزنید، هنگامی که گزینه را انتخاب می کنید کادری برای شما باز می شود که به شما اخطار داده است که این عملیات غیر قابل بازگشت می باشد و قبل از انجام واگذاری از نرم افزار پشتیبان گیری نمایید، تذکر: حتما قبل از انجام عملیات واگذاری پشتیبان گیری نمایید در همان کادر مسئول یا مسئولین مورد نظر را انتخاب می نمایید و در پایین کادر دو گزینه دیگر نیز می باشد که از شما سوال پرسیده است که آیا کلیه پرونده ها و وظایف را می خواهید انتقال دهید یا خیر پس از انتخاب گزینه مورد نظر عملیات واگذاری انجام می گردد.

واگذاری-مشتریان