• نماینده CRM در شرکت فنی مهندسی بست آسا آژیر: آقای مهندس خانی

  • مدیر عامل: آقای مهندس عزیزالله پورسپاسی

اهداف پیاده سازی سی آرم فرادیس  : جذب و حفظ عاملیت فروش

نقاط قوت: پشتیبانی 24 ساعته به عاملیت فروش

امید قربانزاده پیاده ساز نرم افزار CRM فرادیس

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم؟

نرم افزار CRM فرادیس در جذب مشتری جدید و نگه داشتن مشتری قبلی به کسب و کار شما کمک خواهد کرد.

چرا نرم افزار CRM فرادیس بخرم